Trzeba mieć sokole oko Czym skorupka... Dalej, wyżej, szybciej Biegaj z nami Spryt i tradycja Czar dwóch kółek

Aktualności

3 kwietnia 2017

17 medali zawodników z klubów Zrzeszenia LZS na Halowych Mistrzostwach Polski młodzików w łucznictwie

W dniach 25-26 marca w Głu­cho­ła­zach od­były się Ha­lowe Mi­strzo­stwa Pol­ski Mło­dzi­ków w łuczni­ctwie. Od­były się w nowej for­mule. Zgo­dnie z decy­zją Działu Szko­lenia PZŁucz. i wio­dą­cych tre­nerów klu­bo­wych z listo­pada 2016 roku na mi­strzo­stwach nie ma rundy eli­mi­na­cyj­nej, a jedy­nie sumuje się pun­kty tar­czowe na poszcze­gól­nych odle­głoś­ciach. Nie wszy­stkim tre­nerom i zawo­dni­kom ten system odpo­wiada, gdyż ich zda­niem „zabija” ducha rywa­li­zacji. W mi­strzo­stwach star­to­wali mło­dzicy młodsi (rocz. 2003/2004) i mło­dzicy (rocz. 2002). Zawo­dnicy z klubów Zrze­sze­nia LZS zdo­byli łącznie 17 me­dali — 7 mło­dzicy mło­dsi (2 złote, 2 sre­brne i 3 brązowe), mło­dzicy 10 (5 zło­tych, 1 sre­brny i 4 brą­zowe).

 

Złoty medal wśród młodziczek młodszych wywalczyła Natalia Babiak UKS Tramp Jarosław, srebrny Katarzyna Kwiatkowska UKS Sokół Brzoza, brązowy Weronika Krakowiak MLKS Czarna Strzała Bytom. W drużynówce złoto dla dziewcząt z UKS Tramp Jarosław, brąz dla UKS Talent Wrocław 1. W mikstach srebrny medal dla UKS Tramp Jarosław 1, brązowy dla ULKS Włoszczowice Kije 1.

Wśród młodziczek triumfowała Sylwia Zając UKS Tramp Jarosław. Wśród młodzików złoty medal dla Miłosza Chojeckiego ULKS Unia Pielgrzymka, brąz dla Dawida Nowaka UKS Tramp Jarosław. W drużynówce dziewcząt złoto dla UKS Tramp Jarosław, brąz dla LKS Mazowsze Teresin. W drużynówce chłopców złoto dla ULKS Sokole Oko Zawadka, brąz dla LKS Łucznik Żywiec. W mikście trzy medale dla naszych klubów — złoto UKS Tramp Jarosław, srebro UKS Sokół Brzoza, brąz LKS Mazowsze Teresin.

Fot. PZŁucz.


Pozostałe aktualności

Copyright 2013 LZS
projekt www : VisualTeam