Trzeba mieć sokole oko Czym skorupka... Dalej, wyżej, szybciej Biegaj z nami Spryt i tradycja Czar dwóch kółek

Władze KZLZS

Zgod­nie ze Sta­tu­tem Kra­jo­we­go Zrze­sze­nia LZS jego wła­dza­mi są: Kra­jo­wy Zjazd De­le­ga­tów, Rada Głów­na i Głów­na Ko­mi­sja Re­wi­zyj­na. Prze­wod­ni­czą­ce­go Rady Głów­nej, Prze­wod­ni­czą­ce­go Głów­nej Ko­mi­sji Re­wi­zyj­nej oraz człon­ków Rady Głów­nej i Głów­nej Ko­mi­sji Re­wi­zyj­nej wy­bie­ra Kra­jo­wy Zjazd De­le­ga­tów KZ LZS.

 

Skład Rady Głównej KZ LZS wybranej na XVIII Krajowym Zjeździe Delegatów Zrzeszenia LZS w dniu 21.05.2016 r.

 

 1. Władysław Kosiniak-Kamysz — woj. mazowieckie — przewodniczący
 2. Marek Mazur — woj. łódzkie — z-ca przewodniczącego
 3. Józef Poterucha — woj. lubelskie — z-ca przewodniczącego
 4. Jan Zalewski — woj. podlaskie — z-ca przewodniczącego
 5. Krzysztof Piasek — woj. wielkopolskie — sekretarz
 6. Jacek Kucybała — woj. małopolskie — skarbnik
 7. Andrzej Cywiński — woj. dolnośląskie — członek Prezydium
 8. Maria Glazik — woj. kujawsko-pomorskie
 9. Ryszard Chustecki — woj. lubuskie
 10. Paweł Tomaszewski — woj. mazowieckie
 11. Anna Kocińska-Scholz — woj. opolskie
 12. Józef Krzywonos — woj. podkarpackie
 13. Piotr Klecha — woj. pomorskie
 14. Jacek Staniewski — woj. śląskie
 15. Jerzy Kula — woj. świętokrzyskie
 16. Waldemar Buszan — woj. warmińsko-mazurskie
 17. Tomasz Paciejewski — woj. zachodniopomorskie

 

Skład Głównej Komisji Rewizyjnej wybranej na XVIII Krajowym Zjeździe Delegatów Zrzeszenia LZS w dniu 21.05.2016 r.

 

 1. Marek Cisek — woj. kujawsko-pomorskie — przewodniczący
 2. Zygmunt Mularz — woj. podkarpackie — z-ca przewodniczącego
 3. Zdzisław Wawrzewski — woj. łódzkie — z-ca przewodniczącego
 4. Anna Kasprzyk — woj. opolskie — sekretarz
 5. Kazimierz Chrapczyński — woj. małopolskie
 6. Zbigniew Michalak  — woj. warmińsko-mazurskie
 7. Stanisław Ratajczak  — woj. wielkopolskie
Copyright 2013 LZS
projekt www : VisualTeam