Trzeba mieć sokole oko Czym skorupka... Dalej, wyżej, szybciej Biegaj z nami Spryt i tradycja Czar dwóch kółek

Aktualności

20 marca 2017

Wspaniały triumf Michała Kwiatkowskiego

Michał Kwiatkowski, wycho­wa­nek TKK Paci­fic Toruń, wygrał legen­darny monu­ment Medio­lan-­San Remo. Na fini­szu Polak w bar­wach Sky wyprze­dził Petera Sagana i Juli­ana Alaphi­lippa. To pier­wsze zwy­cię­stwo pol­skiego kola­rza w his­torii tego wyś­cigu. Wyś­cig Medio­lan — San Remo okre­ślany jako wio­senne mis­trzo­stwa świata. Trasa wyś­cigu liczyła 291 kilo­met­rów.

 

Pod koniec pod­jazdu na Poggio zaata­kował Peter Sagan. Do Słowaka dos­ko­czyli Michał Kwiat­kowski i Julian Alaphi­lippe. Do mety zostało 6 kilometrów, a ucieczka powię­kszyła prze­wagę. Na Via Roma czo­łowa trójka wje­chała z prze­wagą, która poz­wo­liła im na roz­grywkę o zwy­cię­stwo między sobą. Sprint pierwszy roz­po­czął Peter Sagan, który był atako­wany przez Kwiat­kow­skiego i Alaphi­lippa. Francuz nie dał rady powalczyć z Saganem. Jednak Kwiat­kowski minimalnie wyprze­dził mistrza świata i sięgnął po wspa­niały triumf.


Pozostałe aktualności

Copyright 2013 LZS
projekt www : VisualTeam