Trzeba mieć sokole oko Czym skorupka... Dalej, wyżej, szybciej Biegaj z nami Spryt i tradycja Czar dwóch kółek

Aktualności

31 grudnia 2016

Piotr Żyła mistrzem Polski w skokach narciarskich

Reprezentujący barwy klubu WSS Wisła Piotr Żyła po raz drugi w swo­jej karie­rze wywal­czył ty­tuł mi­strza Pol­ski senio­rów, wygry­wa­jąc 26 gru­dnia kon­kurs roz­gry­wany na zmo­der­ni­zo­wa­nej Wiel­kiej Krokwi w Zako­pa­nem. Po sre­brny medal się­gnął Dawid Kuba­cki (TS Wi­sła Zako­pane), nato­miast brąz zdo­był Ma­ciej Kot. Sko­czek z klubu AZS Zako­pane w dru­giej serii poszy­bo­wał na rekor­dową odle­głość 139 me­trów — to naj­dłu­ższy skok na tym obie­kcie po zakoń­czo­nej w gru­dniu prze­bu­do­wie. W pier­wszej dzie­siątce zna­la­zło się jesz­cze dwóch skocz­ków z na­szych klubów — 7. był Prze­my­sław Kan­tyka, a 9. Bar­tło­miej Kłusek — obaj LKS Klim­czok Bystra. W zawo­dach udział wzięło 35 sko­czków. Na star­cie zabra­kło Kamila Stocha oraz skoczków powołanych na Puchar Kontynentalny w Engelbergu.

 

Piotr Żyła uzyskał 3,3-punktową przewagę nad Dawidem Kubackim. — Nie spodziewałem się, że będzie aż tak dobrze. Złoty medal jest dla mnie zaskoczeniem, bo wszyscy koledzy skaczą naprawdę bardzo daleko. Cieszę się, że udało mi się wywalczyć pierwsze miejsce — komentował w telewizyjnym wywiadzie świeżo upieczony mistrz Polski. Żyła jest bardzo zadowolony ze skoków na przebudowanej Wielkiej Krokwi. — Dzisiaj bez problemu można było lądować telemarkiem nawet przy bardzo długich skokach, a gdy jeszcze przebudowany zostanie zeskok, to myślę, że lekko będzie można lądować telemarkiem 140 metrów — dodał wiślanin.

Fot. PZN


Pozostałe aktualności

Copyright 2013 LZS
projekt www : VisualTeam