Trzeba mieć sokole oko Czym skorupka... Dalej, wyżej, szybciej Biegaj z nami Spryt i tradycja Czar dwóch kółek

Aktualności

13 grudnia 2016

10 najlepszych sportowców LZS w 2016 roku — Wojciech Nowicki numer 1

Na podsumowaniu dzia­łal­no­ści Kra­jo­wego Zrze­sze­nia LZS za rok 2016 w Uniejowie (9-10 gru­dnia) ogło­szono listę „10 naj­lep­szych spor­tow­ców LZS w 2016 roku”. Wybór nie był łatwy, bo w tym roku wielu za­wod­ni­ków i za­wod­ni­czek z na­szych klu­bów się­gało po me­dale mi­strzostw świata i Europy, 23 za­wod­ników było uczest­ni­kami Igrzysk Olim­pij­skich w Rio de Janeiro. Gra­tu­lu­jemy wszyst­kim spor­tow­com tego­rocz­nych osią­gnięć i liczymy na więcej w przyszłym roku.

 

  1. Wojciech Nowicki — KS Podlasie Białystok — lekkoatletyka (rzut młotem)
  2. Paweł Fajdek — KS Agros Zamość — lekkoatletyka (rzut młotem)
  3. Maria Andrejczyk — LUKS Hańcza Suwałki — lekkoatletyka (rzut oszczepem)
  4. Kamila Lićwinko — KS Podlasie Białystok — lekkoatletyka (skok wzwyż)
  5. Robert Baran — LKS Ceramik Krotoszyn — zapasy styl wolny
  6. Justyna Kaczkowska — UKKS Team Imielin — kolarstwo
  7. Daria Pikulik — BCM Nowatex Ziemia Darłowska — kolarstwo
  8. Katarzyna Krawczyk — Cement Gryf Chełm — zapasy
  9. Mateusz Bernatek — AKS Piotrków Trybunalski — zapasy styl klasyczny
  10. Nadieżda Zięba/Robert Mateusiak — UKS Hubal Białystok — badminton

 

Obejrzyj prezentację.

10_Najlepszych_Sportowcow_LZS.ppsx


Pozostałe aktualności

Copyright 2013 LZS
projekt www : VisualTeam