Trzeba mieć sokole oko Czym skorupka... Dalej, wyżej, szybciej Biegaj z nami Spryt i tradycja Czar dwóch kółek

Aktualności

16 września 2016

Gerard Kurniczak mistrzem świata kadetów

Na mistrzostwach świata ka­de­tów w Tbi­lisi (Gru­zja) Ge­rard Kur­ni­czak wy­wal­czył w stylu kla­sycz­nym w ka­te­go­rii do 100 kg zło­ty me­dal. Za­wo­dnik KS So­bie­ski Po­znań po­ko­nał w fi­nale Irań­czyka Va­hi­da Aba­diego 2:1. Jest to jego naj­wię­kszy su­kces w ka­rierze. W 2015 roku był mi­strzem Eu­ropy w ka­te­gorii do 85 kg. W tym roku w kat. 100 kg zdo­był sre­brny me­dal na ME. Prze­grał wtedy z Ro­sja­ninem Ali­kha­novem, któ­rego na MŚ po­ko­nał w 1/8 finału. Jest to je­dyny medal kla­syków na tych mi­strzo­stwach — o me­dale będą wal­czyć przez nastę­pne dni ko­biety i wol­niacy.

 

W Tbilisi startowało 7 polskich zapaśników w stylu klasycznym, 5 z nich to zawodnicy z naszych klubów. Poza Kurniczakiem startowali: Aleksander Mielewczyk (58kg) Cartusia Kartuzy — 11 miejsce,

Kacper Gajda (63 kg) AKS Piotrków Trybunalski — 15 miejsce, Szymon Szymonowicz (76 kg) Cement Gryf Chełm — 15 miejsce i Piotr Zabłocki (69 kg) ZKS Miastko — 16 miejsce.

Fot. Facebook KS Sobieski Poznań


Pozostałe aktualności

Copyright 2013 LZS
projekt www : VisualTeam