Trzeba mieć sokole oko Czym skorupka... Dalej, wyżej, szybciej Biegaj z nami Spryt i tradycja Czar dwóch kółek

Aktualności

12 września 2016

14 naszych sportowców jedzie na ME Europy w kolarstwie szosowym

7 września Pol­ski Zwią­zek Ko­lar­ski ogło­sił skład na­szej re­pre­zen­tacji na Mi­strzo­stwa Eu­ropy w Ko­lar­stwie Szo­so­wym, które od­będą się w dniach 14-18 wrze­śnia we fran­cu­skim Mor­bi­han­-Bre­tagne. Wy­star­tuje eli­ta, mło­dzie­żowcy i ju­nio­rzy — ko­bie­ty i mę­żczy­źni. W sumie Pol­skę re­pre­zen­to­wać bę­dzie 18 ko­la­rzy i 14 ko­la­rek. W tej eki­pie zna­la­zło się 14 spor­tow­ców z klu­bów Zrze­sze­nia LZS oraz wielu na­szych wy­cho­wan­ków, jak Ka­ta­rzyna Nie­wia­do­maKa­ta­rzy­na Pa­włow­ska. Naj­li­czniej re­pre­zen­to­wani jes­te­śmy w ka­te­gorii ju­nior. Na mi­strzo­stwach zabraknie Rafała Majki i Mi­chała Kwiat­kow­skiego.

 

W elicie kobiet z naszych klubów wystartują: Nikol Płosaj (UKS Mróz Jedynka Kórnik) — start wspólny/ jazda indywidualna na czas, Alicja Ratajczak (UKS Mróz Jedynka Kórnik) start wspólny/ jazda ind. na czas, Ewelina Szybiak (LKS Atom Boxmet Dzierżoniów) — start wspólny.

Wśród juniorów cała ekipa to zawodnicy z naszych klubów: Wojciech Bystrzycki (UKS Mróz Jedynka Kórnik) — start wspólny, Jakub Jąkała (UKS Sokół Kęty) — start wspólny, Mateusz Kostański (KTC Konin) — start wspólny/ jazda ind. na czas, Piotr Pękala (KS Pogoń Mostostal Puławy) — start wspólny

Filip Maciejuk (KS Pogoń Mostostal Puławy) — start wspólny/ jazda ind. na czas, Szymon Tracz (WLKS Krakus BBC Czaja) — start wspólny.

Wszystkie juniorki to także zawodniczki z naszych klubów: Aurela Nerlo (LKS Atom Boxmet Dzierżoniów) — start wspólny, Karolina Perekitko (TKK Pacific Nestle Fitnes Team) — start wspólny, Wiktoria Pikulik (BCM Nowatex Ziemia Darłowska) — start wspólny/ jazda ind. na czas, Nikola Różyńska (ALKS Stal Grudziądz) — start wspólny/ jazda ind. na czas i Ewelina Sikora (WLKS Krakus BBC Czaja) — start wspólny.


Pozostałe aktualności

Copyright 2013 LZS
projekt www : VisualTeam