Trzeba mieć sokole oko Czym skorupka... Dalej, wyżej, szybciej Biegaj z nami Spryt i tradycja Czar dwóch kółek

Aktualności

12 września 2016

Szymon Kulka mistrzem Polski w półmaratonie

Szymon Kulka (ULKS Li­pinki) ten se­zon może za­li­czyć do uda­nych. W czer­wcu wy­wal­czył ty­tuł mi­strzow­ski w biegu uli­cznym na 5 km i usta­no­wił re­kord ży­cio­wy — 13.56. Na po­czą­tku sier­pnia pod­czas Mię­dzy­na­ro­do­wego Biegu Św. Do­mi­nika w Gdań­sku wy­wal­czył ty­tuł mi­strza kraju na 10 km. A teraz w Pile zdo­był ty­tuł mi­strza kraju w pół­ma­ra­to­nie (26 Pół­ma­ra­ton Phi­lipsa). Szy­mon Kulka to ro­cznik 1993. Zło­ty meda­li­sta mi­strzostw Pol­ski w ka­te­go­riach kadetów, ju­nio­rów oraz mło­dzie­żow­ców. Jest brą­zo­wym me­da­li­stą Eu­ropy ju­nio­rów na 10 km (2011, Tallinn), mi­strzem Eu­ropy w bie­gach prze­ła­jo­wych juniorów (2012, Bu­da­peszt).

 

Na swoim Facebook napisał: Do biegu byłem przygotowany rewelacyjnie, co potwierdza fakt, że na mecie nie odczuwałem zbyt wielkiego zmęczenia. Trasa w Pile jest bardzo szybka i z pewnością nadaje się do robienia wielkich wyników. Na swoim koncie zanotowałem zwycięski hat-trick, dlatego kończę sezon bardzo zadowolony. Oczywiście dziękuję mojemu trenerowi Januszowi Wąsowskiemu za jego wkład w mój każdy sukces, Gminie Ropa za pomoc, mojej Madzi za wsparcie i Wam za miłe słowa. Teraz wreszcie czas na zasłużony odpoczynek i ładowanie akumulatorów do kolejnych startów. Gratulujemy i czekamy na sukcesy w przyszłym roku.


Pozostałe aktualności

Copyright 2013 LZS
projekt www : VisualTeam