Trzeba mieć sokole oko Czym skorupka... Dalej, wyżej, szybciej Biegaj z nami Spryt i tradycja Czar dwóch kółek

Aktualności

12 września 2016

XIX Ogólnopolskie Igrzyska LZS — zwycięstwo województwa lubelskiego

Ponad 850 spor­tow­ców wzięło udział w XIX Ogól­no­pol­skich Igrzy­skach LZS, które w tym roku od­były się w dniach 26-28 sier­pnia w Tar­nowie Pod­gór­nym (woj. wiel­ko­pol­skie). Ho­no­rowy patro­nat nad igrzy­skami spra­wował Pre­zy­dent Rze­czy­pos­po­litej Pol­skiej An­drzej Duda. Były to także cen­tralne ob­chody 70-lecia dzia­łal­ności LZS. Roze­grano 19 kon­ku­ren­cji. W kla­sy­fi­kacji gene­ral­nej pier­wsze miej­sce zajęła repre­zen­ta­cja woj. lubel­skiego, dru­gie woj. wiel­ko­pol­skiego, a trze­cie pomor­skiego. Kla­sy­fi­kację meda­lową wy­grało woj. wiel­ko­pol­skie — 10 medali (6-3-1), dru­gie miejsce za­jęło woj. lu­bel­skie 10 medali (4-5-1), a trze­cie woj. po­mor­skie 7 me­dali (3-2-2). Orga­ni­za­torem igrzysk było Kra­jowe Zrze­sze­nie LZS i Wielkopolskie Zrze­sze­nie LZS przy współ­pracy Urzędu Gminy w Tar­nowie Pod­gór­nym i miej­sco­wego OSiR oraz finan­sowym wspar­ciu MSiT, Urzędu Mar­szał­kow­skiego w Pozna­niu, Staro­stwa Powia­to­wego w Poznaniu. Uroczystego otwarcia igrzysk dokonał prze­wo­dni­czący Kra­jo­wego Zrze­sze­nia LZS Wła­dy­sław Kosi­niak­-Ka­mysz.

 

Uczestnikom sprzyjała pogoda, było słonecznie i bezchmurnie. Nie brakowało emocji — a największe były podczas zawodów przeciągania liny, spaceru farmera i pojedynków piłkarskich. Sportowcy spod znaku LZS zajęli na dwa dni 5 najważniejszych aren sportowych Tarnowa Podgórnego. Szczegółowe wyniki poszczególnych konkurencji zamieszczone są w menu Komunikaty i wyniki, ale kilku bohaterów tych zawodów warto wymienić. Świetnie spisały się zawodniczki woj. łódzkiego w siatkówce 3-osobowej. Panie reprezentujące UKS Fuks Sulejów wygrały wszystkie mecze. Wszystkie mecze wygrali także piłkarze GKS Zamek Gołańcz reprezentujący w piłce nożnej 5-osobowej woj. wielkopolskie — strzelili 16 bramek, stracili tylko 5. W meczu o pierwsze miejsce pokonali reprezentantów woj. zachodniopomorskiego (MLKS Światowid Łobez) 5:2. Rzadko się zdarza by w przeciąganiu liny przegrywały drużyny z woj. lubelskiego — w tym roku zawodniczki LZS Zakrzew musiały uznać wyższość swoich koleżanek z woj. pomorskiego (GTS Pruszcz Gdański), za to panowie (LZS Rachanie) potwierdzili swój prymat. Nową konkurencją na tych igrzyskach był spacer farmera — zawody dla prawdziwych siłaczy. Polegał na przeniesieniu wahadłowo przez 4 zawodników na dystansie 100 ciężarków o wadze 50, 40, 30 kg. O kolejności decydował czas uzyskany przez drużynę. Najlepiej z „walizami” poradzili sobie zawodnicy z woj. wielkopolskiego (Michał Wachowiak, Dawid Dryja, Damian Głuchowski i Zdzisław Skibicki). Nową konkurencją drużynową był też wodny wielobój sprawnościowy — składał się z nurkowani i sztafety 4x50 m, zespoły składały się z dwóch kobiet i dwóch mężczyzn. Wystartowało 8 ekip — zwyciężyło woj. wielkopolskie.

Na konkurencje indywidualne w tym roku składał się biathlon letni (nordic walking i strzelanie) oraz wyciskanie odważnika i przerzucanie opony. Zawody w wyciskaniu odważnika 17,5 kg w kategorii do 85 kg wygrał Damian Głuchowski z woj. wielkopolskiego, a w kat. +85 kg zwyciężył Rafał Pyc z woj. lubelskiego. Z przerzucaniem opony traktorowej najlepiej poradził sobie Radosław Kozłowski z woj. podlaskiego.

Niezmiernie ważnym elementem naszych igrzysk jest blok integracyjny, czyli udział w zawodach osób niepełnosprawnych — swoje drużyny wystawiło 8 województw. Zawodnicy startowali w biegu na 60 m, skoku w dal, w rzucie piłką lekarską, w tenisie stołowym a także w wieloboju, czyli rzucie piłką do kosza, rzucie lotką, ringo i torze przeszkód. Klasyfikację medalową wygrało woj. śląskie przed łódzkim i opolskim.

Uroczyste otwarcie igrzysk odbyło się 27 sierpnia w Parku 700-lecia z pełnym ceremoniałem olimpijskim. Znicz zapalił Karol Robak, mieszkający w gminie Tarnowo Podgórne 19-letni olimpijczyk z Rio, srebrny i brązowy medalista ME w taekwondo. Uczestniczyło w nim szereg znamienitych gości.

Istotnym elementem uroczystości było wręczenie odznaczeń państwowych za wybitne zasługi w działalności na rzecz rozwoju i upowszechniania sportu, za osiągnięcia w pracy trenerskiej i szkoleniowej przyznanych przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę, które wręczał Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej minister Andrzej Dera. Otrzymali je: Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski — Ignacy Krzewiński i Tadeusz Kulczycki; Złoty Krzyż Zasługi: Mirosław Sylwester Polak; Srebrny Krzyż Zasługi: Bernard Władysław Broński, Lech Kazimierz Janicki, Marzena Teresa Skopińska, TadeuszTomaszewski; Brązowy Krzyż Zasługi: Eligiusz Wachowiak. Następnie medale 70-lecia LZS z rąk przewodniczącego RG KZ LZS otrzymali: Tadeusz Tomaszewski — przewodniczący Rady WZ LZS, Bernard Broński — z-ca przewodniczącego Rady WZ LZS, Tadeusz Czajka — wójt Gminy Tarnowo Podgórne, Grzegorz Wasielewski — przewodniczący Komisji Rewizyjnej WZ LZS, Mieczysław Nowakowski — Honorowy Członek KZ LZS, Ryszard Lech — Honorowy Członek KZ LZS, Paweł Opach — z-ca dyrektora WS UM Kraków, Jan Zalewski — wiceprzewodniczący RG KZ LZS, Marek Mazur — wiceprzewodniczącego RG KZ LZS, Leszek Noworól — wiceprezes Zarządu Rady DZ LZS, Waldemar Chwajoł — członek Zarządu Rady DZ LZS, Wacław Słomkowski — wiceprzewodniczącego WZ LZS Lublin, Regina Zając — LZS Zakrzew.

Trzy organizacje działające na rzecz społeczności wiejskiej — OSP, LZS i ZMW — podpisały trójporozumienie o wzajemnym wsparciu i współpracy. Uroczysta wymiana dokumentów nastąpiła podczas otwarcia igrzysk. Jak zgodnie podkreślili Prezes Zarządu Głównego OSP Waldemar Pawlak, Przewodniczący RG LZS Władysław Kosiniak Kamysz oraz Prezes ZMW Dariusz Suszyński — organizacje chcą intensywnej wymiany wiedzy i doświadczeń w różnych aspektach swojej działalności oraz wzajemnej promocji. Co ważne, strony umowy przewidują wspólną organizację oraz wzajemne zapraszanie się na konferencje, seminaria i warsztaty poświęcone zagadnieniom ważnym dla ruchu ludowego i mieszkańców wsi.

Na zakończenie uroczystości otwarcia dobrą zabawę uczestnikom igrzysk i mieszkańcom Tarnowa Podgórnego zapewniła gwiazda wieczoru, czyli znana wielkopolska wokalistka Małgorzata Ostrowska, której towarzyszyła nie mniej znana artystka Wanda Kwietniewska oraz młody wokalista z zespołu Myslovitz — Michał Kowalonek.

28 sierpnia, w Hotelu 500 w Tarnowie Podgórnym po ogłoszeniu wyników rywalizacji wojewódzkiej i wręczeniu pucharów tradycyjną formułkę — XIX Ogólnopolskie Igrzyska LZS uważam za zamknięte — wygłosił wiceprzewodniczący RG KZ LZS Marek Mazur.


Pozostałe aktualności

Copyright 2013 LZS
projekt www : VisualTeam