Trzeba mieć sokole oko Czym skorupka... Dalej, wyżej, szybciej Biegaj z nami Spryt i tradycja Czar dwóch kółek

Aktualności

8 sierpnia 2016

12 medali na OOM w łucznictwie dla zawodników z naszych klubów

W dniach 29 lipca — 31 sier­pnia 2016 w Do­brczu od­była się Olim­pia­da Mło­dzieży w łu­czni­ctwie, która była je­dno­cześ­nie Mi­strzo­stwami Pol­ski Ju­nio­rów Młod­szych (do lat 17). W olim­pia­dzie udział wzięło 91 za­wo­dni­ków i 81 za­wo­dni­czek. Re­pre­zen­to­wali oni 43 kluby (w tym 21 z na­szego Zrze­sze­nia) z 13 wo­je­wództw. Kla­sy­fi­ka­cję klu­bową wy­grał LKS Łu­cznik Ży­wiec. Mi­strzy­nią Pol­ski in­dy­wi­du­alnie zo­sta­ła Wik­to­ria To­czek z ŁKS Sagit Hu­mniska, a mi­strzem Oskar Ka­spro­wski z LKS Łu­cznika Ży­wiec. Łą­cznie za­wo­dnicy z klu­bów na­szego Zrze­sze­nia zdobyli 12 me­dali (5 złotych, 2 sre­brne i 5 brą­zo­wych).

 

Wicemistrzem kraju wśród juniorów młodszych został Bartłomiej Bątkiewicz z UKS Talent Wrocław, brązowy medal wywalczył Andrzej Nieściór z KS Agros Zamość. Wśród juniorek młodszych srebro „wystrzelała” Karolina Jurasz z LKS Łucznik Żywiec. W mikstach złoty medal zdobyli Gloria Juszczak i Oskar Kasprowski z LKS Łucznik Żywiec, brązowe medale zaś II mikst tego klubu Karolina Jurasz i Patryk Cacak oraz Marta Smolak i Bartłomiej Bątkiewicz UKS Talent Wrocław. W rywalizacji drużyn wśród dziewcząt złoty medal dla LKS Łucznik Żywiec, brązowy dla KS Stella Kielce, wśród chłopców złoto też dla Łucznika Żywiec, brąz dla KS Stella Kielce.

Fot. PZŁ


Pozostałe aktualności

Copyright 2013 LZS
projekt www : VisualTeam