Trzeba mieć sokole oko Czym skorupka... Dalej, wyżej, szybciej Biegaj z nami Spryt i tradycja Czar dwóch kółek

Aktualności

1 sierpnia 2016

XXVI Ogólnopolski Wyścig Kolarski o Puchar Przewodniczącego KZ LZS

Trzy dni ścigania na szo­sie to nie byle co dla naj­młod­szych ka­te­gorii wie­ko­wych. Od wielu lat taki trzy­eta­powy wyścig dla żaków, mło­dzików i ju­nio­rów młod­szych or­ga­nizuje na tra­sie Ko­byla Góra — Lu­dwi­ków — Dro­szew Wiel­ko­pol­ski Zwią­zek Ko­lar­ski przy wsparciu KZ LZS, MSiT oraz lo­kal­nych władz sa­mo­rzą­do­wych i sponsorów. W tym roku wy­ścig od­był się w dniach 1-3 lipca. W ka­te­gorii ju­nio­rów młod­szych w kla­sy­fi­kacji łą­cznej zwy­cię­żył Ste­fan Mi­cha­lick ze Słowacji, wśród juniorek młodszych triumfowała Wiktoria Polak KTK Kalisz. W kategorii mło­dzi­ków od­po­wie­dnio Kacper Ma­jewski KKS Gostyń i Maja Wróblewska UKS Ratusz Maszewo, a w kategorii żaków Arkadiusz Kusiak LUKS Trójka Piaseczno.

 

W sumie juniorki młodsze, podczas trzech etapów przejechały 96,4 km. Drugie miejsce w wyścigu zajęła Julia Kowalska z KTK Kalisz a trzecia była Marta Brzozowska UKS Copernicus Toruń. Juniorzy młodsi przejechali łącznie 209 km. Drugi w łącznej klasyfikacji był też Słowak Matej Blasko, a trzeci Jakub Śmieszek z KK Tarnovia Tarnowo Podgórne. Młodziczki przejechały w wyścigu 61,6 km. Drugie miejsce w klasyfikacji końcowej zajęła Zuzanna Olejniczak KKS Gostyń, a trzecie Tamara Szalińska UKS Ratusz Maszewo. Młodzicy zaś przemierzyli 96,4 km. Drugi był Adam Woźniak Kadra Województwa Łódzkiego, a trzeci Maciej Stelczyk UKS Moto Jelcz. Żacy przejechali 41,8 km. Startowało 28 zawodników, w tym 8 dziewcząt. Drugie miejsce zajął Łukasz Ciecior LKS Ziemia Opolska, a trzecie Bartosz Golec MLUKS Victoria Jarocin. W sumie w we wszystkich kategoriach wiekowych startowało ponad 160 młodych kolarzy i kolarek.


Pozostałe aktualności

Copyright 2013 LZS
projekt www : VisualTeam