Trzeba mieć sokole oko Czym skorupka... Dalej, wyżej, szybciej Biegaj z nami Spryt i tradycja Czar dwóch kółek

Aktualności

21 maja 2016

Sukces GOSRiT/el professional Luzino w Turnieju Danube Challenge Cup w Austrii

Sukcesem za­koń­czył się udział pił­ka­rzy U-15 GOSRiT/el pro­fes­sio­nal Lu­zino  w Tur­nie­ju Da­nube Chal­lenge Cup, który od­był się w dniach 13-16 ma­ja w Au­strii w miej­sco­wości Gerasdorfi k. Wie­dnia. Pod­opie­czni tre­ne­rów Pa­wła Ra­de­ckie­go i Ra­fa­ła Kacz­mar­czy­ka w mię­dzy­na­ro­do­wym gro­nie za­koń­czy­li za­wo­dy na 3 miej­scu, prze­gry­wa­jąc wal­kę o awans do wiel­kiego fi­nału z pó­źniej­szymi trium­fa­to­rami FŠ Ma­reka Hamšíka (Sło­wacja) po serii rzu­tów kar­nych. W sumie w ca­łym tur­nieju, roz­gry­wa­nym w 5 ka­te­gor­iach wie­ko­wych uczest­ni­czyło ponad 50 ze­spo­łów z 10 kra­jów.

 

W pierwszym dniu turnieju zawodnicy z Luzina, zremisowali 0-0 z FK Kumanovo-Eurosport (Macedonia), w drugim ponownie zremisowali 1:1, tym razem ze słowackim   ŠK Žolík Malacky. W trzecim meczu pokonali gospodarzy SV Gerasdorf / St. (Austria) 2-1. W  ostatnim meczu grupowym zremisowali z  ZKS Unia Tarnów.

W drugim dniu rozpoczęli rywalizację o wejście do finału. Ich przeciwnikiem była drużyna FŠ Mareka Hamšíka (Słowacja). Gola dla Luzina strzelił Bertecki. Niestety chwilę później Słowacy wyrównali po rzucie karnym. Do końca spotkania żaden zespół nie zdobył już bramki i o awansie do finału decydowała seria rzutów karnych, które lepiej wykonywali przeciwnicy. W walce o trzecie miejsce zawodnicy z Luzina pokonali, też rzutami karnymi, inny polski zespół ZKS Unia Tarnów.


Pozostałe aktualności

Copyright 2013 LZS
projekt www : VisualTeam