Trzeba mieć sokole oko Czym skorupka... Dalej, wyżej, szybciej Biegaj z nami Spryt i tradycja Czar dwóch kółek

Aktualności

9 maja 2016

Zapasy — Iwona Matkowska i Monika Michalik jadą do Rio

Zakoń­czy­ły się kwa­li­fi­ka­cje do IO w za­p­asach ko­biet, w za­pa­sach w stylu wol­nym i kla­sy­cznym. Na os­tat­nim tur­nie­ju — w Stam­bule (Tur­cja) — za­koń­czo­nym 8 maja. Dwie os­tat­nie zdo­były wy­cho­wanki na­szych klu­bów — Iwona Mat­kow­ska (Agros Żary) i Mo­nika Mi­cha­lik (Or­lęta Trzciel), obec­nie re­pre­zen­tują Grun­wald Po­znań. W sumie re­pre­zen­tanci Pol­ski zdo­byli 8 kwa­li­fi­ka­cji olim­pij­skich — 4 w za­pa­sach ko­biet i 4 w stylu wol­nym mężczyzn. Nie­stety, w Rio za­brak­nie na­szych „klasyków”. To smutne, bo w tym roku obcho­dzimy 20-lecie naj­wię­ksze­go suk­cesu w hi­storii pol­skich za­pa­sów, czyli pięciu me­dali olim­pij­skich w At­lan­cie. Wszy­stkie z nich zdo­byli nasi kla­sycy…

 

W stylu wolnym mężczyzn o paszporty do Rio w Stambule walczyli także Krzysztof Bieńkowski (AKS Białogard) w wadze 57 i Krystian Brzozowski (LKS Orzeł Namysłów) w 74 kg zajęli trzecia miejsca. Awans wywalczyli tylko finaliści — szczęście było więc o krok.

W stylu klasycznym o paszporty do Rio walczyło 5 reprezentantów Polski, w tym 3 zawodników z naszych klubów — Edgar Babayan (75 kg), Tadeusz Michalik (85 kg) — obaj KS Sobieski Poznań i Radosław Grzybicki (98 kg) z AKS Piotrków Trybunalski — swój udział skończyli na ćwierćfinałach.


Pozostałe aktualności

Copyright 2013 LZS
projekt www : VisualTeam