Trzeba mieć sokole oko Czym skorupka... Dalej, wyżej, szybciej Biegaj z nami Spryt i tradycja Czar dwóch kółek

Aktualności

9 maja 2016

Paweł Fajdek liderem światowych tabel

W Kielcach, pod­czas 7. Me­mo­ria­łu Zdzi­sła­wa Fur­man­ka, Pa­weł Faj­dek (Agros Za­mość) rzu­ca­jąc 79.12 zo­stał li­de­rem świa­to­wych ta­bel w rzu­cie mło­tem. Już w dru­giej serii uzys­kał 78.64 i wy­peł­nił mi­nima PZLA na igrzys­ka w Rio oraz na kon­ty­nen­ta­lny czem­pi­onat w Am­ster­da­mie. Swój naj­lep­szy wy­nik nasz dwu­kro­tny mistrz świa­ta wy­śru­bo­wał jesz­cze w szóstym rzucie na 79.12. Dzięki dzi­siej­szemu re­zul­ta­towi za­wo­dnik za­moj­skie­go Agro­su zo­stał li­de­rem świa­to­wych ta­bel. Była to też 19. wy­gra­na z rzędu. Po­lak po­zos­taje nie­po­ko­nany od 27 marca ubie­głego roku. Dru­gie miejsce zajął w Kielcach Wojciech Nowicki (KS Podlasie Białystok) — 74.24. 

 

Ozdobą kieleckiego memoriału były konkurencje rzutowe. Świetnie olimpijski sezon rozpoczął Michał Haratyk, zawodnik AZS Kraków — w trzeciej serii — uzyskał rewelacyjny wynik 21.23! Rezultat ten to nie tylko nowy rekord życiowy Haratyka, który przed mityngiem w Kielcach na stadionie nigdy nie pchnął ponad 20 metrów, ale także najlepszy wynik w tym roku w Europie. Trzecie miejsce zajął Rafał Kownatke LKS Ziemi Puckiej Puck — 19.35. W rywalizacji kobiet w rzucie młotem wskaźniki na Rio oraz Amsterdam wypełniła Joanna Fiodorow — brązowa medalistka mistrzostw Europy z 2014 roku i była zawodniczka naszego klubu LŁKS Prefbet Śniadowo Łomża. W pchnięciu kulą kobiet najlepsza była Klaudia Kardasz (16.10) z KS Podlasie Białystok.


Pozostałe aktualności

Copyright 2013 LZS
projekt www : VisualTeam