Trzeba mieć sokole oko Czym skorupka... Dalej, wyżej, szybciej Biegaj z nami Spryt i tradycja Czar dwóch kółek

Aktualności

9 maja 2016

Kolejne Jubileuszowe Olimpijskie Biegi Sztafetowe „Z Czarnowąsów do Rio de Janeiro (Chełmno)”

W ramach ogól­no­pol­skich ob­cho­dów 70-lecia Lu­do­wych Ze­spo­łów Spor­to­wych na te­re­nie ca­łe­go kraju od­by­wa­ją się Ju­bi­le­uszo­we Olim­pij­skie Bie­gi Szt­afe­towe „Z Czar­no­wąsów do Rio de Janeiro (Chełmno)”. Pier­wsze odbyły się, o czym już in­for­mo­wa­liśmy, 15 marca w Czar­no­wą­sach. Ko­lejne w kwie­tniu w Strzel­cach Krajeńskich, pod­czas „Pią­tki na Rynku” (30.04), w Wol­borzu z okazji Wio­sen­nych Ma­so­wych Bie­gów Prze­ła­jo­wych Zrze­sze­nia LZS Wo­je­wódz­twa Łó­dzkie­go w ramach Ogól­no­pol­skich Dni Olim­pij­czyka (21.04), w Horyńcu-Zdroju (6-10.04) pod­czas In­dy­wi­du­al­nych Mi­strzostw Pol­ski Ju­nio­rów w warcabach 100-polowych, w Zarzeczu z okazji Wiosennego Galicyjskiego Turnieju Piłki Ręcznej (16.04), w Iwoniczu podczas Wiosennych Biegów Przełajowych.

24 kwietnia nasza sztafeta odbyła się podczas rozpoczęcie 52. Crossu Ostrzeszowskiego. Gościem imprezy była m.in. Urszula Włodarczyk, trzykrotna olimpijka, dyrektor Departamentu Sportu Wyczynowego w MSiT. Poniżej filmowa relacji z tej imprezy.

 

Cross otwarto z pełnym ceremoniałem olimpijskim. Znicz na stadionie Janusza Kusocińskiego tradycyjnie zapaliła sztafeta biegaczy z Klubu Olimpijczyka w Wysocku Wielkim. Tuż po otwarciu odbyła się nasza jubileuszowa sztafety — biegły w niej 3 czte­ro­o­so­bo­we ze­spo­ły — 1 Szczepu ZHP Ziemi Mi­ksta­ckiej im. Po­wstań­ców Wiel­ko­pol­skich, Gim­na­zjum w Kra­sze­wi­cach im. Pol­skich Olim­pij­czy­ków i Zespołu Szkół nr 1 w Ostrzeszowie.

W 52 Crossie wzięło udział ponad dwa tysiące biegaczy z całej Polski i zagranicy. Rozegrano kilkanaście biegów. Rekord frekwencji pobił półmaraton, w którym wystartowało ponad 450 zawodników. Przypomnijmy, że Cross Ostrzeszowski to prawdopodobnie najstarsza tego typu impreza w kraju. W 1963 roku Rada Główna zleciła klubowi LZS Orkan Ostrzeszów zorganizowanie Centralnych Jesiennych Biegów Przełajowych, czyli mistrzostw LZS w przełajach. Odbyły się one 27 października 1963 roku. Potem działacze LZS z tego powiatu na czele z Jerzym Maklesem, trenerem lekkiej atletyki, postanowili corocznie organizować takie zawody i nazwali je Cross Ostrzeszowski.

Od kilku lat Zrzeszenie jest tylko współorganizatorem tej imprezy.

Wśród gości było wielu znakomitych kiedyś sportowców m.in.: Marek Kubiszewski — dwukrotny mistrz Polski w dziesięcioboju, wielokrotny reprezentant kraju, Zenon Licznerski — czołowy sprinter lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych, Marian Sypniewski — szermierz — dwukrotny brązowy medalista olimpijski w drużynie floretowej z Moskwy (1980) i Barcelony (1992). Nie zawiódł też sprawdzony przyjaciel ostrzeszowskich przełajów Henryk Urbaś — dziennikarz radiowy i telewizyjny, rzecznik prasowy PKOL.

Na stadion im. Janusza Kusocińskiego przybyły także dzieci wieloletniego startera — Henryka Kokocińskiego, którego pamięci poświęcona była 52 edycja crossu: Sylwia Czarnasiak i Romuald Kokociński.

Organizatorem zawodów był Społeczny Komitet Organizacyjny, w którym pracowali: Stowarzyszenie Sportowe „Crossy Ostrzeszowskie”, Związek Stowarzyszeń Sportowych „Sprawni — Razem”, powiat ostrzeszowski, miasto i gmina Ostrzeszów, Zakład Energetyki Cieplnej w Ostrzeszowie, Powiatowe Zrzeszenie LZS Ostrzeszów, Szkolny Związek Sportowy w Ostrzeszowie, Ludowy Klub Sportowy Orkan Ostrzeszów i Wielkopolskie Zrzeszenie LZS w Poznaniu.

Zdjęcie: uczestnicy jubileuszowej sztafety na podium


Pozostałe aktualności

Copyright 2013 LZS
projekt www : VisualTeam