Trzeba mieć sokole oko Czym skorupka... Dalej, wyżej, szybciej Biegaj z nami Spryt i tradycja Czar dwóch kółek

Aktualności

6 marca 2016

Uwaga kluby! Ważne! Nowy program MSiT

Ministerstwo Sportu i Turystyki ogłosiło program „KLUB” skierowany do klubów sportowych, których podstawowym celem działalności statutowej jest upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży oraz uczniowskich klubów sportowych. Termin składania wniosków — do dnia 15 kwietnia 2016 r. Program jest finansowany ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (FRKF), którego dysponentem jest Minister Sportu i Turystyki. Łączna kwota wnioskowanej dotacji w ramach programu nie może przekroczyć 10 000 zł — w przypadku klubu jednosekcyjnego (J) oraz 15 000 zł — w przypadku kluby posiadającego więcej niż jedną sekcję (W). Rozpatrzenie wniosków nastąpi nie później niż do dnia 15 czerwca 2016 r.

 

Program może być realizowany wyłącznie w okresie od 1 kwietnia do 15 grudnia 2016 r. Dofinansowanie może być przeznaczone dla szkoleniowca (trenera, instruktora, nauczyciela wf), który prowadzi zajęcia sportowe w klubie wyłącznie z dziećmi i młodzieżą szkolną do 18 roku życia (6000 zł (J)/ 9000 zł (W)), zakup sprzętu sportowego lub organizacji obozu sportowego (4000 zł (J)/ 6000 zł (W).

Wymagane jest, aby wnioskodawca prowadził formalnie zarejestrowaną działalność sportową co najmniej 3 lata (rejestracja w KRS bądź w ewidencji prowadzonej przez starostę właściwego ze względu na siedzibę klubu).

Kosztorys zadania musi przewidywać udział środków własnych lub środków pochodzących z innych źródeł nie mniejszy niż 10 % całości kosztów zadania

Więcej informacji na stronach internetowych:

http://www.msport.gov.pl/…/od-dzis-rusza-przelomowy-program…


Pozostałe aktualności

Copyright 2013 LZS
projekt www : VisualTeam