Trzeba mieć sokole oko Czym skorupka... Dalej, wyżej, szybciej Biegaj z nami Spryt i tradycja Czar dwóch kółek

Aktualności

22 luty 2016

Finiszują halowe turnieje w piłce nożnej Kaszub Cup w Luzinie

13 lu­te­go na obiek­tach GOSRiT w Lu­zi­nie w ko­lej­nym tur­nie­ju Ka­szub Cup ry­wa­li­zo­wa­li ju­nio­rzy młodsi. W za­wo­dach współ­or­ga­ni­zo­wa­nych przez Kra­jo­we Zrze­sze­nie LZS i  Po­mor­skie Zrze­sze­nie LZS naj­lepsi oka­za­li się za­wod­ni­cy Gry­fa Wej­he­ro­wo. Dru­gą lo­ka­tę za­ję­li gos­po­da­rze KTS-K GOSRiT Lu­zi­no. Na naj­niż­szym stop­niu po­dium sta­nę­li pił­ka­rze KTS-K Lew Lę­bork. To był ostat­ni tej zimy Ka­szub Cup dla chłop­ców. Ale to nie ko­niec ha­lo­wej pił­ki noż­nej w Lu­zi­nie. Or­ga­ni­za­to­rzy za­pra­sza­ją na ko­lej­ne za­wo­dy. Szczegóły poniżej.

 

Zanim o kolejnych imprezach w Luzinie jeszcze kilka informacji o turnieju juniorów młodszych. Najlepszym zawodnikiem turnieju wybrano: Łukasza Murakowskiego (GOSRiT), królem strzelców został Damian Kalbarczyk (Lew II) a najlepszym bramkarzem Jakubowski Mikołaj (Gryf)

Najlepsze drużyny turnieju otrzymały pamiątkowa statuetkę „Burczybasa” ufundowana przez Jarosława Wejera Wójta Gminy Luzino oraz sprzęt sportowy i komplet medali.

Końcowa kolejność turnieju: 1. Gryf Wejherowo, 2. KTS-K GOSRiT Luzino, 3. KTS-K Lew Lębork, 4. Wikęd Kębłowo, 5. Portowiec Gdańsk, 6. Gryf II Wejherowo, 7. KTS-K Lew II Lębork, 8. Klif Chłapowo, 9. Stolem Gniewino, 10. Iskra Gdynia, 11. GOSRiT 2000 Luzino, 12. Amator Kiełpino.

Do zakończenia cyklu Kaszub Cup pozostały jeszcze dwa turnieje dla dziewcząt: w sobotę 5 marca rywalizować będą drużyny U-16, a w niedzielę w kategorii open.

Tydzień później w turnieju „Nadzieje Polskiej Piłki” im. Marszałka Macieja Płażyńskiego najpierw w zagrają chłopcy rocznik 2009/10, w następnie dziewczynki rocznik 2003/04. Sezon halowy w Luzinie zakończony zostanie w weekend 19/20.03 — w sobotę zagrają drużyny oldbojów 35+ o tytuł Mistrza Kaszub a w niedzielę odbędzie się Turniej o Puchar Przewodniczącego Rady Gminy Luzino dla drużyn sołeckich. Luzino zaprasza wszystkich chętnych.


Pozostałe aktualności

Copyright 2013 LZS
projekt www : VisualTeam