Trzeba mieć sokole oko Czym skorupka... Dalej, wyżej, szybciej Biegaj z nami Spryt i tradycja Czar dwóch kółek

Aktualności

21 lipca 2014

Uwaga!!!

Już pod ko­niec sierp­nia (28-30) od­bę­dą się w Słu­bi­cach XVII Ogól­no­pol­skie Igrzy­ska LZS. Przed kil­ko­ma dnia­mi ru­szy­ła stro­na in­ter­ne­to­wa Igrzysk — www.igrzyska.wzlzsopole.pl. Za­pra­sza­my.


Pozostałe aktualności

Copyright 2013 LZS
projekt www : VisualTeam